Cât de eficient ne gestionăm economiile?

Economic

Economisirea este unul dintre elementele cele mai importante pe care fiecare dintre noi ar trebui să le aibă în vedere atunci când își construieşte bugetul săptămânal sau lunar. Din perspectiva finanţelor individuale, sumele economisite reprezintă sursa pentru atingerea obiectivelor personale sau pentru realizarea investiţiilor cu scopul de a ne dezvolta sau de a ne creşte nivelul de trai. Pe de altă parte, înclinaţia către economisire sau economisirea în sine reprezintă unele dintre variabilele cele mai importante în orice model economic identificat în literatura de specialitate, atât la nivel macroeconomic, cât şi la nivelul finanţelor personale sau comportamentale.

În zilele noastre există numeroase metode de economisire în funcție de profilul de risc al fiecărui individ, fiind necesară doar o informare corectă pentru utilizarea lor ca instrumente funcționale. În acest fel, mi-am propus să analizez succint comportamentul de economisire al românilor din ultimii ani și să evidențiez care a fost costul de oportunitate și ce s-ar fi putut întâmpla cu banii respectivi. Trebuie să precizez încă de la început că analiza este realizată ținând cont de datele publicate de BNR referitor la avuția populației din sistemul bancar.

Publicat integral in revista Economistul nr. 4-5. 2020