Despre noi

Misiunea noastră

Să contribuim la edificarea unei societăți democratice sustenabile, sigure și prospere, prin analiză independentă, dezbatere informată și inovație socială, demersuri pe care le propunem tuturor celor care doresc progresul societății.

În realizarea misiunii asumate, ne-am stabilit ca obiective:

  • susținerea, promovarea și consolidarea valorilor democratice, a economiei de piață și a independenței presei;
  • cercetarea și inovarea în domeniile de activitate asumate: social (învăţământ, sănătate, protecţie socială, sindicate), economic, politic, cultură, mass media, militar şi relaţii internaţionale;
  • cristalizarea unor puncte de vedere științific și realist argumentate, sustenabile, care să poată fi promovate ca repere educaționale și sociale;
  • derularea de activităţi de învăţământ, consiliere şi de formare profesională;
  • realizarea de programe de educație politică și conștientizare a responsabilității intergeneraționale.

CAPOS este o asociație fondată cu scopul de a coagula o serie de competențe pentru cercetare-inovare-educație și de a dezvolta activități din care să rezulte orientări strategice pentru promovarea valorilor democratice şi ştiinţifice în societate prin organizarea de conferințe și evenimente.

CAPOS primește sprijin discreționar din partea membrilor săi și a altor persoane fizice sau juridice și primește finanțare pentru activitățile sale.

Principiile specifice activității CAPOS

Principiile stabilite la nivelul asociației au rolul de a asigurara independența permanentă și obiectivitatea cercetărilor, evenimentelor, publicațiilor și a altor rezultate

  1. Misiune

Misiunea CAPOS este de a fi una din principalele surse de analiză independentă, pentru cercetarea-dezvoltarea-inovarea în domeniile de activitate social, economic, cultură, mass media şi relaţii internaţionale și în scopul derulării de activităţi de educaţie, învăţământ şi de formare profesională.

      2. Integritate

CAPOS caută să își îndeplinească misiunea și obiectivele fără să submineze integritatea activității. Cotizațiile, sponsorizările, donațiile sau subvențiile pentru susținerea financiară a cercetărilor sau a evenimentelor vor fi folosite exclusiv pentru realizarea acestor obiective, în conformitate cu prevederile legii.

      3. Obiectivitate

CAPOS își păstrează întotdeauna controlul independent asupra publicării rezultatelor proprii sau ale partenerilor prin editura şi/sau publicaţiile proprii și evenimentelor publice și private, indiferent de sursa de finanțare. În cercetările și evenimentele desfășurate sub numele său, CAPOS promovează obiectivitatea și echidistanța între diferitele părți interesate, urmărind doar acele acțiuni care respectă misiunea asociației.

      4. Deschidere

CAPOS aplică o cultură a deschiderii față de toate categoriile sociale și își asumă răspundere pentru rezultatele activității derulate, numai dacă acest lucru sprijină misiunea sa.

      5. Responsabilitate

În demersurile necesare îndeplinirii obiectivelor specifice, CAPOS promovează o cultură a integrității, cu atenție deosebită asupra elementelor de etică și conformitate, tratând, în același timp, cu deplină responsabilitate, rolul pe care îl are în societate.