Fonduri

REDIRECȚIONAȚI 2% DIN IMPOZITUL ANUAL PE VENITURI

Prin redirecționarea a 2% din impozitul pe care l-ați plătit statului pentru veniturile din salarii și din pensii, aferent anului 2018, puteți sprijini activitatea Asociației „Centrul de Analiză și Prognoză pentru Orientări Strategice”. Completați și depuneți, până la data de 15 MARTIE 2019:

CEREREA 230 completată cu datele Asociației „Centrul de Analiză și Prognoză pentru Orientări Strategice”, pentru venituri din salarii și asimilate salariilor sau venituri din pensii;
DECLARAȚIA UNICĂ completată cu datele Asociației „Centrul de Analiză și Prognoză pentru Orientări Strategice”privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, etc).

Denumire entitate nonprofit: Asociația „Centrul de Analiză și Prognoză pentru Orientări Strategice”
Cod de înregistrare fiscală: 33058750
Cont bancar (IBAN): RO20BTRLRONCRT0245751901

NU ESTE NEVOIE SĂ COMPLETAȚI DUMNEAVOASTRĂ SUMA! ADMINISTRAȚIA FINANCIARĂ VA FACE ACEST LUCRU PENTRU DUMNEAVOASTRĂ!

Declarațiile pot fi trimise prin poștă, cu confirmare de primire, la organul fiscal în a cărui rază teritorială are adresa contribuabilul.

Pentru mai multe informații în legătură cu depunerea acestor formulare sau cu privire la activitatea noastră, vă rugăm să ne contactați la adresa de email ____________.