E-mail: contact@capos.ro

Statul social – modele și opțiuni

În puținele dezbateri publice despre modelul de societate pe care am putea să îl adoptăm la momentul revenirii la o oarecare normalitate, lipsește cu desăvârșire poziționarea principalelor curente politice față de prevederea constituțională care stipulează că România este un stat social (art.1, alin.3).  Majoritatea interlocutorilor asociază sintagma „stat social” cu orientarea socialistă sau cu statul asistențial, nefiind relevată vreo legătură cu economia, piața muncii sau modalitățile de taxare/impozitare.

În estență, statul social se referă la modul în care societatea înțelege să abordeze problema prestațiilor sociale către proprii cetățeni. Cel mai cunoscut și influent studiu privind diferitele forme de stat social îi aparține sociologului de origine daneză Gøsta Esping-Andersen, care, în anul 1990, a publicat The Three Worlds of Welfare Capitalism. Ideea centrală a studiului este decelarea a trei mari categorii de state sociale, corespunzătoare unor modele economice contemporane și realizarea unor comparații din perspectiva relației individului aflat în diverse straturi/poziții socio-economice cu nevoia de a munci. Astfel, se face deosebirea între modelele liberal, conservator și social-democrat. Cele trei modele ideologice au un oarecare corespondent în gruparea geografică a unor state, liberalismul fiind asociat cu lumea anglo-saxonă, conservatorismul cu statele Europei continentale, iar social-democrația cu zona scandinavă.

Cele două criterii aplicate celor trei modele sunt relevante din perspectiva implicării statului în siguranța socială a cetățenilor și a rezultatelor percepute de societate. „Nevoia unui loc de muncă” exprimă capacitatea construcției sociale de a susține material individul aflat în dificultate din cauza unor motive dintre cele mai diverse (incapacitate de muncă, vârstă, șomaj ș.a.). Dacă piața muncii este singura posibilitate pentru asigurarea traiului orice muncă este acceptată, indiferent de cât de prost ar fi plătită, înseamnă că „nevoia unui loc de muncă” este mare. În schimb, dacă statul a construit un sistem de asigurare solid și diversificat, care să facă posibilă o viață demnă chiar și atunci când nu este accesibil un loc de muncă, nevoia unui loc de muncă este scăzută. Cel de-al doilea criteriu, „stratificarea”, reprezintă în științele sociale așezarea după anumite criterii a unor părți/facțiuni ale societății formate din indivizi cu una sau mai multe caracteristici exprimabile social comune. Vorbim, astfel, despre clase sociale (lucrătorii, deținătorii de capital), medii sociale (liberal, social-democrat sau catolic, ortodox) ș.a. Din combinații ale acestor facțíuni se formează pături sociale, care, suprapuse, construiesc structura societății sau, deja cu o conotație ierarhizantă, piramida socială ca imagine a societății.

Din perspectiva acestui articol este interesant cum statul, prin ideologia dominantă, reușește să susțină modelul ales, alocând diferențiat resursele disponibile către arii verticale sau orizontale ale startificării formate din păturile sociale.

În statele sociale liberale, „piața” este conceptul în jurul căruia gravitează atât viața economică, cât și bună parte a vieții sociale. Drepturile sociale și prestațiile sociale sunt relativ slab dezvoltate în raport cu o medie ipotetică realizabilă pentru prestațiile analizate în state sociale. Altfel spus, statele sociale liberale, prin asumarea rolului minimal al statului, se implică relativ puțin în susținerea individului aflat în dificultate. Individul este responsabil pentru viața sa și nivelul de protecție pe care și-l permite. Statul asigură doar o ultimă plasă de salvare, motiv pentru care indivizii resimt nevoia unui loc de muncă ca fiind foarte crescută. Finanțarea prestațiilor sociale se face prin impozite, iar contribuțiile prin care se dobândesc drepturi individuale sunt puțin întâlnite. Neexistând contribuții sau fiind reduse și limitate, nu prevalează prestațiile proporționale ci cele în cotă unică sau în clase cu câteva praguri. Statul face în mică măsură deosebirea între profesii sau veniturile obținute de cetățeni pentru acordarea de prestații sociale. Deoarece aceste prestații asigură doar servicii minime – orientate exclusiv către evitarea săraciei extreme – indivizii apelează, în perioadele prospere, la acumulări în zona privată (fonduri de pensii, asigurări medicale ș.a.). Acest tip de stat nu își propune egalizarea condițiilor în ceea ce privește serviciile către populație (educație, sănătate, pensii), deoarece, prin modalitatea de funcționare în zona prestațiilor sociale, contribuie la formarea unor pături sociale multiple și la stratificarea accentuată a acestora. Tipul de abordare liberală a statului social îl regăsim în SUA, Marea Britanie, Australia ș.a.

Statul social conservator, denumit uneori și stat social corporatist (noțiune care descrie un model de societate în care un rol important îl joacă procesele de negociere dintre diferitele grupuri sociale, precum angajatorii și lucrătorii) este continuatorul statului clădit pe bresle, acestea având o puternică identitate și putere de negociere. Legislația germană privind funcționarii publici, cu privilegiile pe care le conține, reprezintă unul dintre cele mai bune exemple în acest sens. Același principiu, al identității de breaslă și al construirii propriului sistem suport pentru membrii aflați în dificultate sau la pensie se regăsește și în alte domenii profesionale: avocați, notari, medici, farmaciști și o mulțime de alte meserii considerate liberale. Individul, care devine membru al respectivelor grupuri profesionale, proces deloc facil, devine automat și asigurat în structurile de protecție socială asociate. Pentru salariații care nu fac parte din aceste bresle funcționează sistemul obligatoriu de contribuții, sistemul gestionat de stat. Acest tip de protecție socială funcționează mai ales în zona fondurilor de pensii, dar există state ce „personalizează” și alte contribuții, precum cele pentru șomaj (Italia, Franța).

Totodată, chiar și în interiorul asigurărilor obligatorii, care nu fac deosebirea între categoriile profesionale, poate fi identificat principiul conservator, deoarece finanțarea prestațiilor sociale se realizează în bună parte prin cotizații, iar prestațiile sunt în funcție de contribuțiile avute în trecut, dependente și ele de veniturile realizate. Prestațiile sociale „conservă” statutul anterior momentului intervenției situației de dificultate pentru individ. Finanțarea prin cotizații este limitată de plafoane ale contribuțiilor, atât inferioare (veniturile sub un anumit prag nu presupun contribuții sociale obligatorii), cât și superioare (peste un anumit plafon contribuția nu mai crește), situație considerată de mulți ca inechitabilă. O altă caracteristică este lipsa abordării specifice a diferențierii de gen, în sensul că infrastructura pentru creșterea și îngrijirea copilului este oarecum modestă, ceea ce generează costuri mari de oportunitate pentru mame. Acestea trebuie să aleagă deseori între construirea în timp a unei cariere și creșterea unuia sau mai multor copii. Nevoia unui loc de muncă este moderată, individul nefiind în dificultate majoră în lipsa acestuia. Șomajul este o situație pasageră și, de cele mai multe ori, datorită sistemului care își propune să conserve starea anterioară, chiar dacă nu este confortabil este suportabil de către individ. Stratificarea în statutul social conservator este relativ importantă și se manifestă în mai multe arii de interes: profesional, venit, gen ș.a. Variații ale acestui model găsim în Germania, Franța, Austria, Belgia ș.a.

Statul social în abordarea social-democrată finanțează cea mai mare parte din prestațiile sociale prin perceperea de impozite și nu prin cotizații. Totodată, veniturile din salarii sunt oarecum uniformizate, diferențele fiind relativ mici. Astfel, impozitele sunt mult mai mari decât în statele care au adoptat celelalte modele. Pe de altă parte, serviciile către populație reprezintă o componentă importantă a politicii sociale. Statul asistă individul în cazurile de incapacitate temporară/definitivă de muncă, iar prestația primită, compensează inexistența unui loc de muncă. Prin urmare, infrastructura pentru creșterea, îngrijirea și educarea copiilor este performantă și accesibilă tuturor cetățenilor. Această abordare permite ca ponderea femeilor ocupate să fie mai mare decât în celelalte sisteme, iar egalitatea de șansă în ceea ce privește construirea unei cariere sa fie ceva mai accentuată.

De asemenea, statul (social – democrat) este în mai mare masură angajator, sectorul public putând juca un rol de moderator pe piața muncii. Serviciile sociale cuprinzătoare și transferurile bănești uniforme generează un grad scăzut de nevoie a unui loc de muncă și o stratificare slab evidențiată. Spre deosebire de celelalte doua modele, nivelul prestațiilor este asemănător – în zona ridicat – pentru oameni din categorii și cu venituri diferite. O caracteristică distinctivă este aceea a existenței serviciilor publice universale, adică accesibile tuturor, indiferent dacă beneficiarul plătește sau nu impozite. Modelul funcționează cu succes în țările scandinave – Suedia, Danemarca, Norvegia.

Chiar dacă modelele prezentate nu au o reprezentare fidelă în nicio țară – modelul fiind, prin definiție, o reprezentare simplificată a realității – este evident că este puțin probabilă funcționarea unor combinații aleatorii ale unor elemente disparate ce aparțin modelelor prezentate. Spre exemplu, finanțarea prin contribuții (modelul conservator) nu va putea susține un sistem de protecție socială accesibil tuturor (modelul scandinav). De asemenea, privind către premisele necesare adoptării modelelor respective, pare greu de crezut că o economie etatistă subdezvoltată poate susține un sistem de protecție socială după modelul scandinav, deoarece costurile foarte ridicate presupun ca economia să fie performantă, iar salariații bine plătiți.

În cazul României, după ce ne vom fi decis ce model de economie vrem să avem și vom îmbrățișa și modelul de stat social corespunzător, o decizie importantă ar putea fi trecerea de la paradigma reactivă în domeniul prestațiilor sociale la o paradigmă de tip preventiv. Adică, știut fiind faptul că orice persoană are o evoluție temporală clară (ne naștem, creștem, activăm în piața muncii, pierdem capacitatea de muncă, dispărem), pot fi gândite soluții prin care prestațiile sociale în perioada vieții active să fie necesare în cât mai mică măsură. Mă refer aici la infrastructura medicală și educațională pentru copii – care fiind mai sănătoși și mai educați vor greva mai puțin asupra sistemelor de protecție socială –  la corelarea modelului de economie cu tipul de învățământ necesar și asigurarea premiselor pentru dezvoltare economică, la însușirea unui model de abordare preventivă în domeniul sănătății, la motivarea individului aflat în căutarea unui loc de muncă să reintre în circuitul economic, la păstrarea indivizilor în câmpul muncii pâna la o vârstă la care se presupune pierdută (sau macar diminuată) capacitatea de muncă, la predictibilitatea unei pensii care să permită un trai decent. Până atunci… suntem condamnați să suportăm costuri foarte mari pentru rezultate mediocre.

Publicat în revista Economistul nr. 11 – 2018.

Distribuie pe:
Prin utilizarea serviciilor noastre, vă exprimați acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings