E-mail: contact@capos.ro

Educația – cheia pentru viitorul „verde”

Adevărata ignoranță nu este absența cunoașterii, ci refuzul de a o dobândi.
Karl Popper

Comprimarea universului personal, încetinirea semnificativă a ritmului cotidian și conștientizarea fragilității modului nostru de viață sunt perspective pe care, mulți dintre noi, le-am experimentat pentru prima dată. Pandemia din care nu am ieșit, încă, ne obligă la o reierarhizare a priorităților personale și sociale. Reflecțiile asupra calității vieții, asupra nevoilor reale pe care le avem și a riscurilor potențate de modul nostru de viață ne-au preocupat ceva mai mult și ne-au crescut sensibilitatea pentru problemele mediului în care trăim și care referă nevoile umane bazale.

Calitatea aerului, sustenabilitatea surselor de apă sau hrană și, în general, premisele pentru o viață în care ecosistemele să păstreze cât mai mult din echilibrul dobândit în perioade lungi de timp sunt probleme la care costurile soluțiilor încep să fie acceptate de societate. Considerând partea bună a lucrurilor, pauza acordată ritmului alert al omenirii ne permite să propunem soluții inovatoare, astfel încât viața noastră și a generațiilor următoare să beneficieze deopotrivă de un mediu sănătos și de progresul tehnologic.
Abordarea din acest articol încearcă să aducă în atenție riscuri majore care, materializate, pot afecta procesul – pe care îl considerăm firesc – de simbioză dintre echilibrul natural și tehnologie, cu tot ceea ce implică aceasta, de la producerea de energie și materii prime, până la gestionarea deșeurilor.

Dezvoltarea economică nu se poate realiza independent de dezvoltarea socială, iar viteza cu care societatea reușește să găsească soluții la propriile probleme este, în ultima suta de ani cel puțin, mult mai mică decât viteza cu care economia, preponderent prin tehnologie, avansează. Este, probabil, principalul motiv pentru care economia este chemată să-și impună propriile reguli și limitări, astfel încât creșterea economică accelerată să nu ajungă să destabilizeze ordinea socială.

O criză majoră a resurselor, o utilizare nerațională a acestora sau o alocare dezechilibrată (între națiuni, industrii) sunt doar câteva premise evidente pentru destabilizare socială. Înainte de a ne gândi la modalități prin care modul nostru de viață să afecteze cât mai puțin echilibrul ecosistemelor naturale, este util să construim contextul necesar pentru ca o astfel de dezvoltare să poată avea loc. „Naturalețea” simbiozei dintre ecologic și tehnologic presupune preexitența aplicării soluțiilor pentru problemele ce afectează coerența socială necesară promovării alegerilor raționale.


Omenirea a reușit în ultimii 70 de ani să construiască o pace relativ solidă, care a permis dezvoltarile economice și tehnologice fără precedent. Deși vedem, încă, conflicte armate, numărul victimelor s-a redus, după unele estimări, de la circa 20 de milioane la cateva mii anual, ceea ce ne permite să considerăm riscul unui eventual război devasator ca fiind foarte mic. Această premisă, deseori uitată, este indispensabilă imaginării unui viitor al bunăstării umane în armonie cu natura.


Dezechilibrele manifeste sau riscurile asociate societății actuale au rezolvări imediate, care privesc, de cele mai multe ori, efectele unor stari de fapt sau fenomene și mai puțin cauzele acestora. Astfel, există încă popoare care trăiesc în dictaturi, sub tiranie sau sub autoritatea excesivă a clasei conducătoare. Accesul facil la informație, viteza cu care aceasta poate circula, lipsa unor sisteme sociale impenetrabile sunt principalele motive pentru care astfel de situații au ajuns să fie excepția, însă amenințarea autoritarismului subzistă în mentalul colectiv. Nostalgia vremurilor în care „statul dădea” cele necesare traiului există, prețul libertății fiind, pentru mulți dintre semenii noștrii, nesemnificativ.

Populismul, această minciună socială ce potențează și fructifică ignoranța, duce cu relativă ușurință către autoritarism, tiranie sau dictatură, acestea fiind toxice combinații de ignoranță și putere politică. Popoarele care au stabilit ca ordine socială raționalitatea, limitează efectul malign al populismului cu educație de calitate pentru mase. Există o corelație evidentă care ne arată că în ultima sută de ani numărul democrațiilor a crescut de la sub 10 la peste 90, în timp ce numărul de ani de scoală pentru o persoană a crescut și el de la o medie de 2 ani la una de 16 ani. Această corelație ne indică drept soluție la binomul ignoranță-putere politică – chiar și pentru perioade de timp mai mici decât secolul invocat – educația. Desigur, acel tip de educație cu un conținut variat, educația ce duce la înțelegere și autoexprimare, în detrimentul redării dogmatice.


Un alt risc al societății moderne, amplificat atât de dezvoltările tehnologice, cât și de viteza de transmitere a informației – reprezentând, poate, principalul efect negativ al „satului global” – este terorismul. Cu origini în cele mai vechi timpuri și adoptat de grupări sau organizații cu scopuri dintre cele mai diverse, terorismul din societatea actuală este asociat, în general, cu facțuni ale extremismului religios. Putem spune că, în esență, reprezintă o combinație de ignoranță și extremism religios, folosită în scopuri politice. Resursele alocate în ultimii ani pentru combaterea acestui flagel sunt considerabile, însă este de neînțeles cum măcar o parte a acestora nu au fost direcționate către cauzele fenomenului.

Au fost anihilate grupări, lideri formali și informali, însă nu a fost eliminat contextul care permite apariția și dezvoltarea unor astfel de tendințe. Din acest motiv, deși suntem într-o perioadă de acalmie, cauzele subzistă, iar apariția unor noi incidente majore nu poate fi exclusă. Libertatea religioasă este un bun câștigat al umanității, însă asociată cu dogmatismul sau fanatismul și cu lipsa de toleranță, provocate și întreținute de ignorață, poate cauza dezastre urmate de reacții excesive (generate, la rândul lor, de ignoranță) și consum important de resurse pentru o combatere a efectelor. Pare un paradox, însă accesul facil la informație din ultimii ani nu a determinat scăderea numărului celor dispuși să creadă (fără îndoieli și întrebări) în detrimentul celor ce își doresc să înțeleagă.

Este necesar un efort de educație, un efort conștient, care să promoveze libertățile și toleranța religioasă simultan cu formarea deprinderilor de gândire critică, rațională, cu formarea caracterelor ce se pot autodefini și autosusține.


Banii, zeul modern, care mișcă economiile, cei care fac diferența între bogăție și sărăcie de la nivelul individului la națiuni, țări și continente, în combinație cu ignoranța întrețin un al flagel al societății moderne, corupția. Lipsa asumării etice este, poate, principalul efect al inexistenței unei educații sănătoase, iar corupția boala care poate distruge construcții mai mult sau mai puțin fragile în domeniul social, incluzând aici politicul, economicul, administrația publică, sistemele de învățământ cele de sănatate sau de asigurări sociale. Poate cea mai periculoasă formă de corupție este cea care afectează învățământul, slaba calitate a pregătirii absolvenților fiind sursa ignoranței ce duce invariabil către fenomenele sociale negative de care, simplificat, amintim în acest articol.

Corupția este un furt pe care legislația îl sancționează în mică măsură, iar societatea aproape deloc, asta dacă nu îl premiază. Pentru societățile lipsite de o bază morală exersată, cu construcții etice îndoielnice – cauzate preponderent de lipsa unei educații corespunzătoare în familie și în școală – și cu o legislație permisivă, corupția reprezintă un mijloc licit de parvenire și îmbogățire. Replica inexistentă sau timidă a celor plătiți să diminueze fenomenul – unii ajunși pe acele poziții prin aceleași mijloace – permite amplificarea fenomenului și menținerea la cote ridicate.

Diminuarea resurselor din zonele cu potențial de dezvoltare și alocarea către interese electorale sau personale reprezintă o practică ce întreține sărăcia și subdezvoltarea. Pentru societățile subdezvoltate, ignornța este premisa menținerii statu quo-ului, condiția perfectă pentru proliferarea corupției și a parvenirii. Educația, educația de calitate poate diminua treptat fenomenul corupției. Promovarea modelelor etice și pedepsirea corespunzătoare a celor care profită de poziția politică pentru avantaje nemeritate sunt comportamente ce trebuie asumate social și legal.


Corelat cu precedentul flagel, sărăcia este o stare de fapt care alimentează toate celelalte riscuri, le întreține și le amplifică. O societate în care sărăcia este predominantă nu poate asuma repere etice, nu poate combate corupția și are apetență pentru totalitarism și terorism. Săracia asociată ușor cu ignoranța generează criminalitate, iar o societate lipsită de siguranță nu poate fi o societate liberă. Securitatea și libertatea sunt noțiuni complementare, echilibrul fiind natural inegal, orientat către securitate, sau, raționalizat de secole de gândire critică, către libertate.

Criminalitatea crescută crește nevoia de securitate, iar securitatea crescută scade nivelul de libertate. Lipsa libertății scade nivelul de raționalitate pentru deciziile din societatea afectată, iar resursele sunt direcționate pentru satisfacerea nevoii de securitate. Educația poate contribui semnificativ la reducerea sărăciei, accesul cetățenilor la educație de calitate fiind o obligație a oricărui stat modern. Mecanismele prin care educația reduce criminalitatea sunt cunoscute, efectele acestora fiind cu ușurință vizibile în statele cu o educație de calitate.


Reducerea manifestării acestor fenomene reprezintă o temă asociată oricărui tip de viitor și preponderent unuia bazat pe responsabilitate socială și asumarea de costuri pentru sustenabilitatea utilizării resurselor de orice fel. Este evident că trăim mai mult și mai bine ca în urmă cu 50 sau 100 de ani, că dezvoltarea tehnologică este exponențială și că resursele planetei sunt limitate.

Aceste elemente sunt părți ale unei relații ce trebuie echilibrată rațional, începând cu o contextualizare care să permită evoluții favorabile generațiilor viitoare. Revenirea la normalul de după pandemie poate începe cu asumarea diminuării riscurilor ce pot afecta parcursul societății către echilibrul căutat între condiții de viață mai bune și consum sustenabil.


Educația în general și educația de calitate cu predilecție, reprezintă o armă puternică împotriva fenomenelor succint prezentate, fenomene care consumă resurse importante ce pot fi redirecționate către dezvoltare socială sustenabilă. Lupta pentru educație de calitate adresează cauzele problemelor din societatea contemporană. Este adevărat că rezultatul nu este vizibil imediat, că efortul este important și nu garantat din prima încercare, însă rezultatul final ne va demonstra cu siguranță că am plătit foarte puțin pentru o societate curată, sigură și sustenabilă.

Publicat în revista Economistul nr. 10-11.2020

Distribuie pe:
Prin utilizarea serviciilor noastre, vă exprimați acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings