E-mail: contact@capos.ro

Guvernanța corporativă – actualitate și perspective

Configuraţia guvernanței într-o companie este determinată de un interes şi de instituţii. Interesul se referă la protecţia proprietăţii şi fructificarea ei, iar instituţiile fixează condiţiile în care se face alocarea resurselor în economie şi se asigură protecţia proprietăţii private. Prin urmare, fixarea unei paradigme privind modelele de guvernanţă corporativă porneşte de la aceste două condiţii fundamentale. De exemplu, în ţările continental europene, legislaţia joacă un rol semnificativ în ceea ce priveşte modelele de guvernanţă adoptate în companii, comparativ cu ţările care se bazează pe precedentul judiciar, unde acţiunea voluntară într-o construcţie privată joacă un rol prevalent.

De asemenea, modelele de finanțare a economiilor influenţează sistemul de guvernanţă corporativă. În Marea Britanie şi SUA pieţele de capital facilitează intermedierea financiară pentru întreprinderi, într-o proporţie relativ egală cu băncile, pe când în Europa continentală intermediarii financiari cei mai importanţi sunt băncile.


Persistenta instituţiilor eficiente sau ineficiente joacă un rol în construcţia mecanismelor de guvernanţă corporativă sau în conservarea unui anumit model. De pildă, deşi se consideră că există un „model european de guvernanţă corporativă”, în realitate nu întâlnim o asemenea situaţie. Instituţiile publice care modelează un sistem de guvernanţă corporativă pot fi aceleaşi, dar instituţiile informale şi structurarea pieţelor este diferită. De exemplu, companiile din Italia și cele din Germania funcţionează după aproximativ aceleaşi reguli, din moment ce la nivelul Uniunii Europene există un regulament unic, dar, de facto, guvernanța companiilor din aceste ţări nu se aseamănă. În Franţa, sistemul de guvernanţă la marile corporaţii este aproape similar cu structura de guvernanţă din ministere (de ex. Funcția de secretar general preluat din structura birocratică de minister), având o birocraţie extinsă.


În România, sistemul de guvernanţă corporativă reglementat legal este un mix între modelul co-determinarii (german) şi modelul tradiţional (francez, italian). Primul presupune existenţa a două niveluri – acționar și directorat (management executiv) – și a unui consiliu de supraveghere care apără înteresele acționarilor (în principal de manifestarea tendinței executivului de a-și maximiza câștigurile în detrimentul acționarilor), pe când modelul tradiţional este structurat pe 3 niveluri: acţionar, administrator și manager executiv. Rolul de a veghea la respectarea intereselor acționarilor revine consiliului de administrație, însă nu este așa de bine conturat ca în cazul consiliului de supraveghere.


Guvernanța corporativă este unul dintre elementele cheie necesare pentru crearea unui echilibru între organele societare ale unei companii, în vederea protejării acționarilor și obținerii constante de creștere economică, eficiență, randament și încredere în economia de piață concurențială. Altfel spus, guvernanța corporativă reprezintă un ansamblu de reguli care guvernează și separă activitatea de administrare/management de activitatea de control, în vederea utilizării eficiente a resurselor și a îndeplinirii responsabilităților celor ce le gestionează într-o manieră profesionistă, independentă și echitabilă fața de toate părțile interesate (stakeholders) și, implicit, față de acționari (shareholders). Structurarea responsabilităților, asigurarea unor decizii eficiente și a unei bune guvernanțe corporative reprezintă o provocare și necesită o atenție profundă în ceea ce privește cele trei principii esențiale pentru un mediu de investiții atractiv: transparență, evaluare și coerența politicilor.


Din perspectiva intereselor protejate, în economia mondială a ultimelor decenii s-au concretizat mai multe modele de guvernanță corporativă, cele mai importante fiind denumite în doctrina economică sub titulatura de Shareholder Model (modelul orientat către acționari), respectiv Stakeholder Model (modelul orientat către părțile interesate). În România, modelul de guvernanță corporativă aplicat este de fapt o combinație între cele două sisteme, cu o orientare preponderentă către interesele și protejarea acționarilor.


În dreptul românesc, principiile guvernanței corporative având ca şi direcţii armonizarea impusă de către legislația comunitară în materia societăţilor şi adaptarea legislaţiei interne la standardele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (O.C.D.E.) în materia guvernării corporative, au fost transpuse prin Legea societăților nr.31/1990. Ca urmare a faptului că legislația generală a societăților nu a fost adaptată și specificului societăților de stat, că întreprinderile publice reprezintă un segment important al economiei naționale și că eficiența unui operator economic depinde în mare măsură de performanța managementului acestuia, punerea în aplicare a principiilor de guvernanță corporativă la nivelul întreprinderilor/entităților publice, s-a concretizat destul de târziu, prin OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Prin acest demers legislativ absolut necesar, implementarea guvernanței corporative a devenit obligatorie pentru întreprinderile publice, instituțiile de credit și societățile de asigurări.


În prealabil, Bursa de Valori București a emis, în anul 2001, „Codul de guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București”, revizuit ulterior în anii 2008 și 2015. Acesta reprezintă un set de principii și recomandări pentru societățile ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată, având ca scop crearea unei piețe de capital atractive atât la nivel național, cât și internațional, construirea unei relații puternice cu acționarii și părțile interesate și sporirea încrederii în societățile listate.
Adoptarea unui cod de guvernanță corporativă reprezintă un factor decisiv pentru atragerea investitorilor în piețele emergente și un element de noutate care ar putea ghida orice companie spre transparentizarea și eficientizarea activității sale.


În ultimii ani, au fost dezbătute în Parlament o serie de proiecte de lege care au vizat exceptarea de la aplicarea OUG 109/2011 a mai multor companii de stat, proiecte de lege care au fost ulterior declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională. Deși demersul iniţial a constat în exceptarea de la prevederile OUG 109/2011 a unei singure companii, respectiv Administraţia Naţională de Meteorologie, de la acea propunere s-a ajuns la o listă interminabilă de excepţii. Exceptarea de la aplicarea managementului corporativ a peste 90 de companii ar reprezenta un regres uriaș în condițiile în care numeroase studii au arătat faptul că guvernanța corporativă joacă un rol cheie în îmbunătățirea performanțelor întreprinderilor, sporirea încrederii investitorilor și creșterea competitivității. În fapt, oricum paradigma guvernanței corporative a fost redusă la numirea unor administratori independenți. Practic, lupta se dă pentru modalitatea de numire a acestora (politică sau pe criterii de profesionalism), celelalte potențiale beneficii fiind trecute în plan secund.


În contextul economic actual, durabilitatea întreprinderilor depinde inclusiv de aplicarea unui sistem de management eficient, implementarea unor metode de conducere moderne, motivarea corespunzătoare a angajaţilor și promovarea performanţelor la nivel individual şi organizaţional.
Concurența acerbă pentru resurse și piețe, interconectarea piețelor și „reducerea distanțelor” sunt tot atâtea provocări ce pun în dificultate companiile care nu sunt conduse în mod profesionist și la un nivel comparabil cu cele cu experiență în piața liberă. Limitările normative pot fi soluții de avarie, pe termen scurt, însă adaptarea la piață și creșterea sustenabilă sunt componente ale oricărei paradigme câștigătoare. Guvernanța corporativă nu reprezintă un panaceu, însă este premisa minimă necesară intrării în terenul de joc și apropierii șanselor de a nu îl pierde înainte ca acesta să înceapă.

Distribuie pe:
Prin utilizarea serviciilor noastre, vă exprimați acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings